Friday, February 22, 2013

Kontrakultura 2: Quest and Yeng is an Inspiration

February 13, 2013. Why am I here in UP Fair, when in fact I have contemplative state of mind during that time? Staring out of nowhere, I close my eyes and started thinking: Have you felt sometimes having the urge to end things because you are sick of it? Are all of the things happening around you are repetitive like a broken record? You like to annihilate the usual and begin again for it is in there you will see the rays of sun giving you a sense of hope. Are you ready to turn back your past and open a new page? Suddenly Quest screamed Kontrakultura! 
QUEST

 Right. All this yielding feeling I have means one thing... KONTRAKULTURA.

Started hearing a piano paired with a singing voice,
"to those who are discontented, who has a bitter story
to those who do not know the way, you are lost again.
do not lose hope." (Digmaan - Quest feat. Julianne)

Outstanding! Quest and Julianne were outstanding in sharing the emotion of the music. Me and my friends stood up and heard the audience were singing along with them. My chest is thumping in every lyrics I hear and right after the heavy message conveyed by "Digmaan", the last song played was "Sige Lang" which implies a positive outlook in whatever obstacles a man may face.
Kontrakultura 2

With the astonishment brought up with Quest's talent, a red-haired girl prevailed on stage and the Yengsters screamed while the master piece of Yeng, "Jeepney Love Story" were performed by the band. She talked to the crowd and she gradually shared her knowledge about God and about life which conveying the message of knowing who you really are, that you do not need another person for you to be complete because we are His children.
Yeng at Kontrakultura 2

From a cheerful Yeng, an emotional Yeng took over and sang "Lapit." My eyes were sparkling when I heard and saw that she sang that in front of me live.
Yeng

"The rain will stop, you are not alone."
Yes, He is there, waiting for you to call. That is the thing which I should not forget... "Hawak-Kamay" Hold hands in a way He grasps.

Yeng ended the show in her new song, "B A B A Y."
Yeng - B A B A Y

It is my first time to attend at UP Fair and thought that it is like magic that my feet brought me there to honor the one who invited me. It was meant to happen and that Kontrakultura 2 helped me to find what I feel, forget the bitter failure of getting what I want, wake up that dreams are like stars that the shine is only clearer by peeping at telescopes, however what is adoring... that dreams are meant to come true, like how falling stars are meant to land here near us. Because God, make things reachable for that is how He so much loves us.
Add caption

Other artists who performed at Kontrakultura 2.


credits to:
Mic Caldo
Oliver Lagda
and Student of Destiny facebook page
for photos


Tagalog:
Pebrero 13, 2013. Bakit ba ako nasa UP Fair, samantalang magulo ang utak ko noong kapanahunang yaon? Nakatingin sa kawalan at ipinikit ko ang aking mga mata na may idinidiwa sa sarili: Naramdaman mo na bang minsan may gusto kang tapusin dahil sawa ka na? Lahat na lang ba ng nangyayari ay paulit-ulit na tila sirang plaka? Gusto mo ng wasakin ang mga nakagawian at masimulan ang pagbabago sapagkat doon mo nakikita ang sinag ng araw na nagsasabing may pag-asa. Handa ka na bang talikuran ang nakaraan at buksan ang panibagong pahina? Biglang sumigaw si Quest ng Kontrakultura!

Tama. Lahat ng nararamdaman ko ay isa lang ang kahulugan... KONTRAKULTURA.

Sinimulang marinig ang piano na sinabayan ng tinig na nagsasabing,
"sa mga hindi kuntento, may mapait na kwento
sa di alam ang daan, nawawala ka na naman.
huwag mawalan ng pag-asa." (Digmaan - Quest feat. Julianne)

Mahusay! Si Quest at Julianne ay sadyang mahusay sa pagpapahayag ng damdamin ng musika. Ako, pati ang mga kasama ko ay napatayo at narinig ang madlang sumasaliw sa awitin. Kumakabog ang aking dibdib sa bawat liriks na aking naririnig at matapos ang mabigat na mensaheng dala ng kantang "Digmaan", huling ikinanta ang "Sige Lang" na nagpapahayag ng positibong pananaw sa kahit na ano pa mang pagsubok ang dumating.

Matapos mabighani sa talento ni Quest ay namayani sa enteblado ang pulang buhok at ang Yengsters ay humiyaw habang ang obra maestra ni Yeng na "Jeepney Love Story" ay tinugtog ng banda. Kinausap niya ang madla at unti-unting ibinahagi ang kaalaman niya sa Panginoon at sa buhay na ipinaparating na alamin mo kung sino ka, hindi mo kailangan ng ibang tao para ikaw maging buo dahil tayo ay anak Niya.

Mula sa masiglang Yeng ay napalitan ng emosyonal na Yeng at ikinanta ang "Lapit." Nagniningning ang aking mga mata ng marinig at makita na kinakanta niya iyon sa akin ng harapan.

"Ulan ay titila na, di ka nag-iisa."
Oo, nariyan Siya,nag-aantay na ating tawagin. Ayun ang tanging bagay na pinaka hindi ko dapat malimutan... "Hawak-Kamay" Siyang nakakapit.

Natapos ang pagtatanghal ni Yeng sa bago niyang kantang "B A B A Y."

Unang beses ko pa lang makadalo sa UP Fair at naisip kong isang mahika na dinala ako ng aking mga paa upang paunlakan ang nag imbita. Nakalaan itong mangyari at natulungan ako ng Kontrakultura 2 na hanapin ang nararamdaman, talikdan ang pait ng kabiguan sa pagkuha ng kagustuhan, magising sa katotohanan na ang pangarap ay tila isang bituing sa sulyap lang ng teleskopyo maliwanag at nagniningning, ngunit ang matindi doon... ang pangarap ay nakatakdang matupad, katulad ng pagtakda ng pagbagsak ng bulalakaw sa atin. Kasi ang May-Kapal, ginagawang abot-kamay ang lahat pagkat ganyan niya tayo kamahal.


10 comments:

 1. You really have a great time their sis. Especially Yeng Constantino was there to rock the event. Hope I can meet her again.

  ReplyDelete
  Replies
  1. By the way KONTRAKULTURA is just like AWITENISTA is the annual songwriting competition produced by the KALASAG, Ang Taunang Aklat ng Ateneo de Davao University.

   Delete
 2. wow yeng looks so powerful and gorgeous with that hair colour!! suits her well. she looks so young! xx

  ReplyDelete
 3. Nice event. I can feel the energy and good vibes.

  ReplyDelete
 4. Yeng is really a talented singer and compose. No wonder she always entertains a crowd with her songs.

  ReplyDelete
 5. Sorry, pero hindi ko hilig ang ganitong aktibitad, But I must agree, Yeng constantino is a fine artist and true, maraming kabataan ang mahilig ng Rock-rakan. Dumaan din ako riyan noon.

  ReplyDelete
 6. I always hear my daughter singing Yeng's songs. She looks gorgeous with her red hair.

  ReplyDelete
 7. that was a greta night with Yeng,she is really one of the best singer in the Philippines.

  ReplyDelete
 8. Great great event! Yeng looks rocking awesome in there :) .

  ReplyDelete
 9. I cannot agree more. They have been an awesome light to the music industry. I'm so proud of them. :)

  ReplyDelete